: texts
artists
billboards
documentation
texts
information
links
Maria Friberg intervewed by Gitte Broeng Kristensen
[ ]

MÆND SKAL OGSÅ SES

De virker skrøbelige - mændene i Maria Fribergs fotografier. Næsten som om de er i færd med at krakelere under deres maskuline uniform. Jakkesættet eller 'kostym' som det kaldes på svensk, er den foretrukne rekvisit i Fribergs tankevækkende iscenesættelser, der udfordrer det traditionelle billede af manden. 'Aware but still there 2' hedder bidraget til www.women2003, som er placeret på Kalvebod Brygge blandt virksomhedsdomiciler og erhvervsejendomme.

Et ledemotiv i dit værk er mænd i jakkesæt. Hvorfor fotograferer du kun mænd?

Jag fotograferar män för att de fascinerar mig. De står för det mystiska, saker jag inte förstår. Män i kostym är tydliga i sitt gruppbetende, vilket gör dem tacksamma att studera. De följer sociala beteenden och kollektivet, kanske starkare än vad kvinnor gör av olika anledningar. Jag pratade just om maskulinitet med en man i dag, han sa att det mest manliga var att lyda order. Män uppfostras att lyda kollektiva order, i till exempel militärtjänstgöringen.

Hvad repræsenterer jakkesættet for dig?

Den representerar både makt, sårbarhet, instängdhet och en grupptillhörighet. Mannen i en mörk kostym står för bilden av den pelare som samhället vilar på. Men han kan också symbolisera sårbarhet och osäkerhet. De är individer, fångade mellan barndom och mandom. Om kostymen står för makt, så fungerar den även som en sköld mot bärarens osäkerhet. Männen är en del av en större struktur, där de riskerar att förlora sig som individer.

Hvordan vil du beskrive dit billede? (Jeg kommer til at tænke på August Sanders spinkle og spidse mand med hunden. Selv om der er en helt anden stemning i dit billede rummer det noget af den samme skrøbelighed. Men dit billede er også humoristisk: cool mand overmandet af hund).

Jag är glad att du ser humorn i verket. De båda bilderna 'aware but still there', handlar om misslyckandet att bryta invanda beteenden. Man är medveten om dem, men oförmögen att ändra sig, särskilt i förhållande till omgivningens förväntningar. Hundens och mannens maktpositioner är inte som vanligt en fråga om under- och överordnad. Hunden kan stå för mannens outnyttjade resurser, de båda förenas till en identitet.

www.women2003 handler om at skabe nogle andre kvindebilleder end de stereotype fremstillinger, der dominerer det offentlige rum. Hvordan passer dit værk ind i den sammenhæng?

Män är inte så avbildade i det offentliga rummet som kvinnor är. Det behövs en balans till tapetseringen av kvinnokroppar i det offentliga rummet, och där tycker jag mina bilder av män kan bidra. I mina bilder är verkligheten vriden ett steg så man förhoppningsvis ser invanda mönster, sociala beteenden på ett nytt sätt.

Hvilken betydning tror du maskuline stereotyper har på opfattelsen og repræsentationen af kvinden?

Det är en viktig fråga! Allt hänger ihop. Både kvinnor och män är en del av hela uppfattningen av könsroller. Så om vår uppfattning av män förändras så ändras även bilden av kvinnor.

Hvilken rolle spiller dit eget køn i din kunstneriske afdækning af den maskuline identitet?

Det spelar förstås stor roll att jag är kvinna och fotograferar män. Jag är ju bakom kameran. Jag vänder den 'manliga blicken' tillbaks på män. Den manliga blicken är ett rafinerat spel som vi använder oss av mer eller mindre medvetet i sociala situationer. Ett spel som vi älskar eller hatar, men som vi alla använder oss av, både män och kvinnor.

Du deltog i udstillingen 'Maskuliniteter' i Nikolaj Udstillingsbygning. Synes du det kunne have været interessant, hvis der også havde været mænd med i women2003 - eller er det netop mere interessant, at du som kvinde går bag kameraet og vender blikket mod manden end omvendt?

Det hade varit intressant om män hade blivit inbjudna också till women2003 för att göra en ny typ av bilder av kvinnor. Där blicken är kvinnlig eller annorlunda på något sätt än den traditionella 'manliga blicken', med mannen bakom kameran. Jag tror att vi måste utveckla den nya synen på kvinnor och män tillsammans för att det ska fungera.

Du arbejder meget med store formater og projektioner på bygninger, som gør at billederne bliver helt arkitektoniske. Hvad er det i 'storheden' der fascinerer dig, og hvordan hænger den sammen med dine maskuline motiver?

De stora skalan på bilderna förstärker både mannens styrka och sårbarhet. Både de possitiva och negativa egenskaperna blir tydligare.

Det kraftfulla utrycket, makten och bilden som förförare. Bilderna blir också mer fysiskt påtagliga för betraktaren när de är stora, det är lättare att få kontakt med dem.'

Manden forbindes traditionelt med det offentlige rum: med udfarenhed og udadvendt virke. Men sammenlignet med kvinden ser man ham ikke særlig tit billedliggjort i det offentlige rum. Er det en af grundene til, at du netop ofte vælger at udstille eller projicere dine billeder af mænd udenfor?

Ja, mannen har den offentliga makten men är samtigt offentligt osynlig, jag tror att många män inte känner sig sedda. Det är också en liten grupp av männen som bestämmer i det offentliga rummet. Det gör en massa män osynliga, både kollektivt och personligt sett. Jag får ofta positiva kommentarer från män, de är glada att någon ser dem och deras värld. Jag tror att kvinnor generellt blir mer sedda än män.

Men er kvinderne som fremstilles i det offentlige rum ikke ligeså anonymiserede - reduceret til objekter om man vil?

Även om kvinnor bliver sedda reducerede till objekt tror jag att ändå blir mer sedda som personer i det offentliga rummet. Kvinnor på arbetsplatser får eller bör vara lite personliga genom att ha annorlunda kläder på sig olika färger etc. där män måste föja den kolletiva uniformen hårdare.

All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.