: texts
artists
billboards
documentation
texts
information
links
Jeanette Christensen intervewed by Gitte Broeng Kristensen
[ ]

FOTOGRAFI OG FORANDERLIGHED

Modellervokskugler bliver formet af barnehænder og ødelægges igen. Det er øvelsen i Jeanette Christensens billedserie, der rummer dobbeltbevægelsen: formgivning og opløsning. Hun arbejder med temaer som tid og foranderlighed og fremhæver fotografiet som et centralt medie i den nyere 'kvindelige' kunsthistorie.

Du er født i 1958 og tilhører vel egentlig den generation, som kommer efter de politiske 70'ere. Spillede et tema som køn/krop overhovedet nogen rolle, da du gik på akademiet?

Jeg begynte på kunstakademiet på slutten av 70-tallet og kvinnekamp var en selvfølgelig del av vår bevissthet. En utstilling jeg deltok på mens jeg var akademistudent het 'Halvparten', en annen utstilling het 'Klart vi kan'. Titlene sier noe om at dette var en aktuell problemstilling.

Har du nogen bud på, hvorfor feminismen har oplevet en reaktualisering indenfor kunsten de senere år?

Jeg vil heller si at jeg opplever et generelt økt samfunnsengasjement og politisk bevissthet aktualisert av et øket kulturelt mangfold, globalisering og internasjonalisering i kunstverdenen.

Feministisk kunst i dag ser anderledes ud end i 70'erne. Den er mere legende og let. Har 80'ernes og 90'ernes kunst nogen indflytelse på den forandring i udtryk?

Det var en del kvinnelige kunstnere som ble svært synlige på 80-tallet og framover. Det var viktig med kvinnelige forbilder i en tid hvor kunstscenen var dominert av menn. Kvinnelige kunstnere som: Sherrie Levine, Barbara Krüger, Cindy Sherman, Louise Lawler, Roni Horn, Janine Antoni, Jenny Holzer, Kiki Smith, Louise Bourgois med mange fler viste definitivt vei og ga helt sikkert selvtillit til en kommende generasjon av kvinner. Det som var interessant var at mange tok i bruk medier som ikke var så belagt av 'mannlig' historie, som fotografiet og video. Dette avspeiler seg også i stor grad den dag i dag blant kvinnelige billedkunstnere.

Du arbejder selv med temaer som tid og foranderlighed, der ikke umiddelbart kan siges at være specifikt kvindelige tematikker. Spiller dit køn nogen som helst rolle i din granskning af disse tematikker?

Jeg har bl.a. laget to serier polaroidbilder 'The Passing of Time', 1994, basert på bilder av Vermeer hvor henholdsvis kvinner og menn utfører de samme handlingene som kvinnene i Vermeers bilder. Dialogen med eldre verk, det å lese dem på nytt og kanskje gi dem et nytt innhold er også en måte å forstå sammenhenger på. Jeg var interessert i spørsmål om hvordan kjønnene blir representert i tillegg til andre momenter. Serien svart/hvit fotografier 'Point of Departure', 1999, viser avbildninger av navler hvor man ikke entydig kan avlese et kjønn. Jeg var interessert i å vise at navlen er et kjønnsnøytralt punkt, et arr som peker tilbake til moren og et bilde på en personlig urtid, navlen som et punkt som framhever det individuelle og ikke bekrefter stereotypier som det kvinnelige og mannlige. For meg er tid og foranderlighet også en kvinnelige tematikk, det avhenger av hvilken kontekst man forholder seg til.

Hvilke tanker gør du dig om et projekt som www.women2003?

Nettopp det at man i prosjektinvitasjonen legger vekt på at det fotografiske uttrykk er utgangspunkt for alle deltagerne i prosjektet bekrefter det jeg sier ovenfor. Jeg ser fram til å se de forskjellige bidragene og hva de vil tilføre diskusjonen om det å være kvinne anno 2003.

Hvordan synes du dit værk forholder sig til projektets idé?

Mitt arbeid forholder seg ikke illustrativt og direkte til prosjektets uttrykte idé, men berører det allikevel indirekte og via omveier. Sånn sett unndrar jeg meg en ev. forventning om å stille opp et mer positivt kvinnebilde. Det finnes allikevel problemstillinger i mitt arbeid som relaterer seg til en feministisk agenda. Fotografiet henviser til former som har en anti-hierarkisk og flytende karakter. Dette er i tråd med andre arbeider jeg har gjort, et uttrykk for en slags demontering av et 'mannlig' skulpturideal. Samtidig knytter det seg til både det skapende og destruktive i et barns lek, noe som også assosierer til kunstnerens nødvendige destruksjon av stivnede former.

All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.