: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Dana Sederowsky (Sverige)

 ] [  ]

Dana Sederowsky (Sverige)

Location: Østerport Station, v.stationen, København Ø

'I AM SO SORRY - I DON'T CARE', ur projektet DANA AID.

Detta är en stillbild hämtad ur videon ' I am so sorry-I don't care' från 2001.
Karaktären Doktor Dana har varit del av arbetet Dana Aid sedan det tog sin början 1997.Arbetet består av fotografiska serier,videoverk och performance.
Jag ikläder mig rollen som Doktor Dana (sjuksköterska i 50-tals uniform).Karaktären har jag valt för att den är en universell symbol som alla i hela världen har specifika förväntningar på.
Jag är inte intresserad av vården i sig utan jag filtrerar mycket större frågeställningar än så kring vårt samhälle genom henne.

I början av Dana Aid fungerar hon mer som en 'hjälpande hand',(i linje med vad man förväntar sig av en sådan karaktär även om vi ser att hon är uppdiktad.)
Det finns också kopplingar till sjuksystern som frekvent förekommande i pornografiska sammanhang under 50-60 talet.

Efterhand blir maktspelet tydligare.Hon kan på ett direkt sätt(tydligast i performance sammanhang) utnyttja sitt uniformerade yttre och sin position,och i mötet med den lika fiktiva patienten sker en ständigt ny och varierande diskussion tête á tête-helt utan ironi.
I videon '-Let's just get this straight' från 1999, fungerar Dr. Dana mer som sexualupplysare men som en bit in i filmen stakar sig, vilket gör att man först då upptäcker att hon kanske inte tror på vad hon själv vill förmedla. Är allting bara inlärt?

Dr.Dana börjar i detta skedet av arbetet successivt förlora sin trovärdighet.
Vidare i fotoserien och videon med samma namn ' I am so sorry-I don't care' från 2001 blir betraktaren på ett direkt,utmanande och aggressivt sätt konfronterade och ifrågasatta kring sin egen roll i samhället.
Tilliten rubbas.
Kopplingar kring spelet med maktstrukturer,orättvisor och ledarskap trappas upp. Likaså hur propaganda används.Obehag och manipulation blir tydligare.

Projektet är pågående...

Några utställningar i urval:
1999 Moderna Museet,Stockholm 'Nordisk film & video'
1999 L.A International Art Biennal,Robert Berman Gallery,Los Angeles U.S.A
2000 Art Genda,Helsingfors Finland
2001 Malmö Museum 'Skånska Fotografer'
2001 Göteborgs Konstmuseum,Stensasalen,separat
2001 Life Foundation Artist Grant,Life Gallery Stockholm
2002 Dunkers Kulturhus,Helsingborg
2002 Kulturcentrum Ronneby,konsthallen,separat

För mer information om Dana Aid, fullständig cv eller andra frågor skriv till:


danasederowsky@post.utfors.se

All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.