: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Tiril Schrøder (Norge)

 ] [  ]

Tiril Schrøder (Norge)

Location: Århusgade/Østbanegade, København Ø

Bildet er en blanding av collage, computerbearbeidet foto, tekst og tegning. Det tar utgangspunkt i den billedverden og den type tekst som man finner i interiørmagasiner; en fremstilling som gir seg ut for å vise det lykkelige idealhjemmet. Tekstene i disse magasinene er fulle av blomstrende beskrivelser av hvor enestående interiørene er; ofte så overdrevne i sin begeistring at de virker mot sin hensikt. I stedet for å formidle idealhjemmet synes jeg at bildene i interiørmagasinene viser en trykkende ensomhet og isolasjon; de fremstår som åsteder etter at etterforskerne og teknikerne har gått hjem for dagen.


tirils@online.no

All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.