: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Rosemaria Rex (Danmark)

 ] [  ]

Rosemaria Rex   (Danmark)

Location: Ernst Kapersvej 1/Enghavevej, København SV

Uden titel 2003

Fotografiet brydes i forskellige lag og er en mærkelig komposition af perspektiv og dybde. Det er kun halvdelen af kvindefiguren i midten, der ses, fordi hun skjules af et hvidt rækværk, som gennemskærer billedet. Den klassiske røde kjole er det eneste i billedet, der er i bevægelse, som om byen omkring hende et øjeblik er fastfrosset. Rækværket afgrænser blikket, og der skabes i stedet en forestilling om eller fornemmelse af den bagvedliggende by.


All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.