: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Marika Orenius (Finland)

 ] [  ]

Marika Orenius (Finland)

Location: Borups allé 143, Frederiksberg

MENSCHLICHES, ALLZUMENSCHLICHES

Fotot är tagit i flygplanet och föreställer blå flygstolar med armstöden stående militäriskt rakt upp. Kvarlämnade på stolarna ligger en vattenflaska, en väska och en bok vars namn man inte kan läsa.

På bilden högst upp står en text tryckt: 'MENSCHLICHES, ALLZUMENSCHLICHES'. Den refererar till Friedrich Nietzsches bok med samma namn, det är också den bok som man ser på bilden.

www.valand.gu.se/newmedia/01-02/marika

marika.orenius@kuva.fi

All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.