: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Annika Lundgren (Danmark)

 ] [  ]

Annika Lundgren (Danmark)

Location: Vesterport Station, København V

DEAD HORNY

Bilden 'DEAD HORNY' är ingen entydig bild.

En omedelbar tolkning kunde vara referensen till den koppling mellan våld mot kvinnor och kvinnlig sexualitet som är regel snarare än undantag i film och media.
Det vårdslösa användandet av begrepp, ord och bilder blir till synes upplöst och neutraliserat i det att det blir ett stilelement snarare än ett budskap, men man skall inte ta fel; det har en reell konsekvens. Kopplingarna lagras i vårt medvetna eller undermedvetna, och kommer att ugöra grunden för hållningar och åsikter.

Men bilden är mer komplicerad än så; det är t.ex. tydligt att den miljö i vilken kvinnan befinner sig är en kuliss. Hon är iscensatt som offer, men vi vet inte om hon i verkligheten är död, eller om hennes pose är ett uttryck för sexualitet. På så vis blir hennes roll dubbel - hon framstår både som offer och som i besittelse av makt samtidigt.

En annan komponent är att hon befinner sig i ett traditionellt manligt universum, där gun-fights är förbehållna män. Vi vet dock att det genom historien har förekommit att kvinnor har erövrat manliga rum, men bara på betingelse att de agerat som män, och på mäns villkor - det är när kvinnans sexualitet visar sig som bilden krackelerar.

Och hur ser villkoren då ut för den kvinnliga sexualiteten? I vilket omfång får kvinnan lov att vara aktiv och agressiv i denna förbindelse, utan att stämplas som en kaninkokande psykopat som måste oskadliggöras snarast möjligt för att upprätthålla samhällsordningen? Vad händer när det kvinnliga begäret träder i kraft på sina egna villkor; inte på männens?

Att tala om ämnen som kvinnorollen och den kvinnliga sexualiteten -i media och i samhället- är ett komplicerat företagande, då det inte är begrepp som låter sig beskrivas på ett enkelt sätt. De innehåller element som verkar både motsägelsefulla och invecklade, men trots det -eller just därför- är det viktigt att bredda diskussionen så att den kan rymma den ambivalens som ämnet kräver.


All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.