: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Dorte Jelstrup (Danmark)

 ] [  ]

Dorte Jelstrup  (Danmark)

Location: Nørrebrogade, tunnel v. stationen, København N

Billedet kan ses som et forsøg på at afsøge det feminine kropslige subjekts længsels, drømme - og erindringsforestillinger og den udsatte skrøbelighed, menneskets eksistensmåde bringer med sig. Billedet beretter om en sansemæssig rettethed mod den maskuline Anden, - en rettethed, der imidlertid ikke forløses i en egentlig kontakt. Den maskuline Anden er uden for billedet som et distant længsels, drømme - eller erindringsobjekt. Ved denne uforløste længsel og afstand kan billedet siges at knytte an til en melankoli og en opfattelse af kroppen, der traditionelt kendetegner væsentlige dele af den nordiske kunst.

http://www.kunstdk.dk

All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.