: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Nanna Gro Henningsen (Danmark)

 ] [  ]

Nanna Gro Henningsen  (Danmark)

Location: Finsensvej 39, Frederiksberg

Privat in public. Foto montage.

Privat in public er fra en serie foto montager af kvinder, der igennem deres placering og handlinger, etablerer en privat sfære i det offentlige rum. Montagerne etablerer et poetisk rum. Kvindernes opmærksomhed er vendt bort fra betragteren, modsat det stereoptype reklame billede, hvor modellerne gennem deres blik møder betragteren og stiller sig til rådighed for et visuelt båret begær.

Når vi færdes i det offentlige rum hersker blikket. Vi betragter andre og vi bliver betragtet. I et split sekund aflæses vores væren i andres blik. Vi registrerer umærkeligt reaktioner, en stirren, øjne der slåes ned, et blik der flytter sig, når nogen forsøger at skjule at de har iagttaget os, og en kontur af en identitet gendannes i hvert eneste blik der følger os.

I en visuel kultur hvor det mandlige blik dominerer, fastholdes kvinder som visuelle lystobjekter. Som forsvar mod et uønsket projiceret begær er det nærliggende at afskrive sig enhver sårbarhed, at producere et modbillede, der ikke vækker begær - en negativ definition af det mandlige blik. Modreaktioner er netop re-aktioner, og dermed ligeså ufri som det stereotype kvindebillede.

www.kunstdk.dk
www.camp1.dk
www.camp2.is
www.north-udstillingssted.dk
www.simnet.is/guk

http://www.kunstdk.dk
http://www.camp2.is

E-mail: nanna-gro@mail.tele.dk

All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.