: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Lise Harlev (Danmark)

 ] [  ]

Lise Harlev (Danmark)

Location: Nærum Station, Nærum

His being so dark 2002

'His being so dark' er en del af et større værk bestående af en række udsagn og motiver om det at finde en person eksotisk, på trods af at man ikke ønsker at fokusere på folks hudfarve eller nationalitet. De meget subjektive udsagn udtrykker dels fascinationen af den anden persons fremmedartede udstråling og dels den samtidige bevidsthed om, at denne fascination er stereotyp og måske ligefrem problematisk. Jeg har med dette værk ønsket at udtrykke konflikten mellem det, man ved, at man bør føle og hvad man rent faktisk føler, når man personligt konfronteres med spørgsmålet om det eksotiske. Udsagnet i værket er præsenteret ved hjælp af en æstetik, som kendes fra markedsføringen af diverse 'eksotiske' produkter.

Jeg har som billedkunstner de seneste par år beskæftiget mig med national identitet og kulturelle tilhørsforhold, temaer som ikke umiddelbart har noget med kvindebilledet i reklamen at gøre. Alligevel har jeg valgt at vise 'His being so dark' i forbindelse med 'www.women2003', fordi jeg mener at værket berører de samme problemer omkring reklamens billeder og hvorledes de påvirker vores forestilling om os selv og andre mennesker. I dette tilfælde drejer det sig ganske vist ikke om repræsentationen af et bestemt køn, men en fremmed nationalitet. Og personen, der her udsættes for de stereotype forestillinger er da heller ikke en kvinde, men en mand. At værket har en kvindelig fortæller skyldes helt enkelt, at jeg selv er kvinde. Men i perspektivet af et kunstprojekt som 'www.women2003', der stiller sig kritisk over for reklamens stereotype fremstilling af kvinden, får dette mig samtidig til at overveje, hvorvidt spørgsmålet om repræsentation i reklamen kun vedrører kvindekønnet. Jeg mener, at både mænd og kvinder - omend på hver deres måde - er udsat for en klichéfyldt fremstilling, der præger begge køns forestillinger om sig selv og hinanden. Når en smuk kvinde optræder i en reklamekampagne, er det ligeså med til at skabe visse forventninger til mandekønnet. For ikke at nævne, at der i disse medier i høj grad også produceres stereotype mandebilleder. Man kunne følgelig fristes til at spørge, om repræsentation af kvinden i reklamen kun er et anliggende for kvindelige kunstnere eller om ikke det ville være lige så relevant at få mandlige kunstneres bud på et andet kvindebillede. Eller mandebillede.


All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.