: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Elisabet Apelmo (Sverige)

 ] [  ]

Elisabet  Apelmo (Sverige)

Location: Hellerup Station, spor 4. Hellerup

University

Bildflödet ökar. Tidningarna fylls av artiklar som illustreras med aktiva, beslutsfattande individer - män. Reklamen skildrar passiva, sexiga objekt - kvinnor. Bilderna reproducerar de könsroller och stereotyper som finns i samhället, men är också med och producerar dem. Små pojkar har att välja bland en mångfald agerande manliga subjekt i sökandet efter förebilder. Flickorna har bilden av Den Sköna Kvinnan, möjligen med en fejande hushållsfunktionär som alternativ. Vilka faktorer skapar stereotypiseringen och vad fyller de för funktion i samhället? Hur ser strukturerna ut?

http://www.natverkstan.net/alltarmojligt
http://www.etiskaradet.org/erk.html

elisap@kajen.com

All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.