: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Jeannette Christensen (Norge)

 ] [  ]

Jeannette Christensen (Norge)

Location: Virum Station, Frederiksdalsvej 64-66 , Virum

Fotografiserien 'Øvelser' forholder seg tematisk til 'ustabile' konstruksjoner, temporære tilstander og fysisk foranderlighet.

I valget av materialer og form, tegn og kontekst har jeg over tid arbeidet med en tematikk omkring tid og foranderlighet, bl.a. med verk som er temporære, tidsavgrensete og stedsrelaterte. Dette har jeg gjort gjennom bruk av forgjengelige og sårbare materialer som gelé, polaroider, laserkopier, glass, porselen, plastelina. Jeg har også anvendt klassiske materialer som marmor og bronse, som i kunsthistorien nettopp forbindes med det evigvarende og tidløse kunstverket.


christensenjeann@hotmail.com

All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.