: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Kerstin Bergendal (Danmark)

 ] [  ]

Kerstin Bergendal (Danmark)

Location: Valby Langgade 128, Valby

Selling you a standpoint - anti US war initiative against Iraq, and insisting on global legislation.

En billboard er i grunden en megafon, som man bruger til at overtale eller overbevise hvem der end går forbi om at købe eller tro på noget. Når jeg nu er inviteret til at bruge en billboard for at vise et billedkunstnerisk arbejde, kan jeg vælge mellem to måder at forholde mig: Jeg kan enten bruge mit arbejdes egenart for at forsøge at etablere en forskel, i forhold til billboards i øvrigt. Eller så kan jeg 'følge med strømmen' - og også forsøge at sælge jer noget. Jeg tror nok ikke at kunstværker og billboards er sammenlignelige størrelser, men jeg tror det er vigtigt at kunstnere medvirker i, og reagerer på den verden og det samfund der omgiver dem.

Og så kan det være godt at have adgang til en billboard.

A billboard is essentially a megaphone. The name of the game is to persuade or convince who ever passes by, either to buy or believe in something. Being invited to use a billboard as a space to present an art work, I have a choice of two; Either I can use the pure character of my work to try to establish a difference from all other billboards, or I can 'go with the flow' - and try to sell you something. I do not believe artworks and billboards are compatible sizes, but I do believe that artists should interact actively with, and react to the world and the society surrounding them.

And in doing so, the access to a billboard comes in handy.


All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.